اسرار التوحید – ابو سعید ابوالخیر

تومان۱۵,۰۰۰.۰۰ تومان۱۱,۰۰۰.۰۰

اسرار التوحید – مجموعه دو جلدی – ابوسعید ابوالخیر – صوفی و عارف ایرانی

این کتاب (اسرار التوحید) زندگی نامه اوست.

مولف این کتاب محمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید از احفاد ابوسعید ابوالخیر است.